hedef-odakli-reklam-icerik

ÇELİSAG 2014 SOSYAL AKTİVİTE AMACI

Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin toplumdaki çeşitli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir bu tarzda yönetmesine dönük bağlılığını ifade etmektedir.

Yaşadığınız çağın kitleler üzerinde en etkili araçları şüphesiz iletişim araçlarıdır. Çelikel, böylesine önemli bir alana ilgisiz kalmayarak yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.

Çelikel olarak, Çalışanlarımızı iş saati dışında da bir araya getirerek kaynaştırmayı hedefleyen Sosyal Aktivitelerimiz, deneyimli arkadaşlarımızın önderliğiyle şirketimizin çalışanlarına çok çeşitli alternatifler sunmaktadır.

Bugün için kurumsal sosyal sorumluluk alanı, çalışanlar ve müşterilere güven vermede ve örgütsel misyonu yeniden tanımlamada önemli bir işlev görmektedir.