gg

Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin toplumdaki çeşitli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir bir tarzda yönetmesine dönük bağlılığını ifade etmektedir. Şirketler çalışan ve paydaşları ile ilişkilerinde sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuları göz önünde bulundurmalı ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Çelikel, çalışan ve paydaşlarını birinci planda tutan bir şirket olarak böylesine önemli bir konuda ilgisiz kalmamış ve yatırımlar yapmayı hedeflemiştir.

Kurumsal sosyal sorumluluğun bir parçası olarak ÇELİSAG (Çelikel Sosyal Aktivite Grubu), 2014 yılında şirketimiz çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak amacıyla deneyimli arkadaşlarımızın önderliğinde kurulmuştur. Çalışma ortamının dışına çıkmanın yaratıcılığı ve yenilikçi düşünceleri de açığa çıkaracağına inanan grubumuz, çalışanların istekleri ve düşünceleri doğrultusunda yol alacaktır.

Gerçekleştirmeyi planladığımız sosyal aktiviteler, çalışanlara hem iş hem de özel hayatlarında katkıda bulunacak, hiyerarşiden uzak insan ilişkilerinin kurulmasını sağlayacaktır. Demokratik ve şeffaf organizasyonlar yapmayı hedefleyen ÇELİSAG, çalışanların katılımı ile renkli, eğlenceli ve eğitici etkinliklere imza atacaktır.

Meltem ERGÜN